THÔNG BÁO: XIN CHÚC MỪNG BẠN Quỷ's Bóng's Tối's TRÚNG ACC VIP 35 TƯỚNG 34 TRANG PHỤC RANK CAO THỦ 5sao TẠI VẬN MAY 18.000đ
mua ban acc lmht

#22701 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 33
● Trang Phục: 18
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 33

Skin: 18

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 108,500đ

XEM ACC

CARD 155,000đ

MUA NGAY

#23115 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 34
● Trang Phục: 26
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 26

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 105,000đ

XEM ACC

CARD 150,000đ

MUA NGAY

#22759 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 30
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 77

Tướng: 30

Skin: 29

Ngọc: 77

Giảm giá: 0%

ATM 104,999đ

XEM ACC

CARD 149,999đ

MUA NGAY

#23079 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 30

Skin: 25

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 104,144đ

XEM ACC

CARD 148,777đ

MUA NGAY

#23077 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 21
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 21

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 102,899đ

XEM ACC

CARD 146,999đ

MUA NGAY

#23076 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 75

Tướng: 36

Skin: 36

Ngọc: 75

Giảm giá: 0%

ATM 95,900đ

XEM ACC

CARD 137,000đ

MUA NGAY

#23078 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 31
● Trang Phục: 23
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 23

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 92,400đ

XEM ACC

CARD 132,000đ

MUA NGAY

#23075 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 77

Tướng: 31

Skin: 29

Ngọc: 77

Giảm giá: 0%

ATM 82,600đ

XEM ACC

CARD 118,000đ

MUA NGAY

#23067 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 24
● Bảng Ngọc: 83

Tướng: 37

Skin: 24

Ngọc: 83

Giảm giá: 0%

ATM 77,000đ

XEM ACC

CARD 110,000đ

MUA NGAY